Globalni program UN za suzbijanje terorističkih prijetnji prema ranjivim ciljevima

Dana 19.01.2021. godine Kancelarija Ujedinjenih nacija za borbu protiv terorizma (UNOCT) organizovala prezentaciju “Globalnog programa UN za suzbijanje terorističkih prijetnji prema ranjivim ciljevima”. U sklopu prezentcije, održana je i tematska rasprava o zaštiti religijskih objekata od terorističkih aktivnosti, u kojoj je učestvovao i Stalni predstavnik Bosne i Hercegovine pri UN, ambasador Sven Alkalaj, koji se u svom izlaganju naglasio neophodnost pojačanja saradnje svih zemalja i agencija za provođenje zakona u prevenciji, kontroli kretanja i borbi protiv svih oblika ekstremizma i terorizma, sa posebnim akcentom na zaštitu religijskih objekata. U tom kontekstu je napomenuo specifičnosti Bosne i Hercegovine, kao multietničke i multikonfesionalne zemlje.

Ambasador Alkalaj je istakao da su organi BiH u saradnji sa organima SAD izvršili repatrijaciju jednog broja državljana BiH sa ratišta u Siriji, te naglasio da su, u proteklom periodu, okončana 22 slučaja sa 40 optuženih osoba za učešće u aktivnostima povezanim sa terorizmom.  

Na kraju, ambasador Alkalaj je naglasio spremnost BiH u provođenju deklaracija Ujedinjenih nacija, te pozvao i druge zemlje da dosljedno provode preuzete obaveze.

Copyright © 2019 by Web Made Sign. All rights reserved.