Certifikati o akreditaciji UN kurseva

Dana 30.01.2020. godine u sjedištu UN u Njujorku su svečano uručeni Certifikati o akreditaciji kurseva koji se provode u Centru za obuku za podršku mirovnim operacijama (Peace Support Operation Training Center – PSOTC), i to: Kurs zaštite civila u mirovnim operacijama (Tactical Protection of Civilians in PSO) i UN Kurs štabnih oficira (UN Staff Officers Course).

Proces akreditacije UN kurseva se provodi u više faza i dodjeljeni certifikati važe četiri godine.

Certifikati o akreditaciji UN kurseva su svečano uručeni bigadiru Jasminu Katici, Vojnom savjetniku u Stalnoj misiji BiH pri UN u Njujorku. Cetifikate je u ime UN-a uručio Mark Pedersen, Voditelj službe za zajedničku obuku u Odjelu za politike ocjenjivanja i obuke UN.

Copyright © 2019 by Web Made Sign. All rights reserved.