420 Lexington Avenue, Suites 607 & 608
New York, N.Y. 10170

Telephone: (212) 751-9015
Telefax: (212) 751-9019

website: www.bhmissionun.org


Mr. Sven Alkalaj
Ambasador
Stalni Predstavnik Bosne i Herzegovine pri Ujedinjenim Nacijama


g-din Željko Vukobratović
ministar-savjetnik


g-din Jasmin Katica
ministar-savjetnik
Vojni savjetnik


g-din Marinko Avramović
Savjetnik


g-đa Ljilja Grgić-Stojanović
Prvi sekretar


g-din Saša Milanović
Prvi sekretar