Ministar Delić radnu posjetu New Yorku započeo susretom sa ambasadorom Lagumdžijom

Stalni predstavnik Bosne i Hercegovine pri UN-u, ambasador dr Zlatko Lagumdžija sastao se danas sa federalnim ministrom rada i socijalne politike Adnanom Delićem, koji boravi u radnoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama, kao član i predstavnik BiH u Globalnoj alijansi brige.

Dr Lagumdžija i ministar Delić razgovarali su o održivim ciljevima BiH na putu pristupanja Europskoj Uniji, te ekonomiji brige i obavezama Federacije BiH u okviru pristupanja ovoj Globanoj platformi. Dr Lagumdžija je posebno je istakao važnost inicijative Stalnih misija Bosne i Hercegovine i Italije za formiranje “Grupa prijatelja Zapadnog Balkana 2030 za SDG i Evropsku uniju”. Ovom inicijativom predlaže se jačanje saradnje i integracije među zemljama Zapadnog Balkana u njihovoj težnji za održivim razvojem i socio-ekonomskim rastom uz inkorporiranje sa primjenjivim procesima EU integracija kao i aktivnostima Ujedinjenih nacija.

Dr Lagumdžija upoznao je ministra Delića s aktuelnostima u Ujedinjenim nacijama, a ministar Delić je predstavio Globalnu platformu ekonomije brige i nastojanja kroz koja će Federalno ministarstvo rada i socijalne politike provoditi politike za uspostavljanje temelja na kojima će se graditi razvoj ekonomije brige u Federaciji BiH, što podrazumijeva donošenje zakonskih i strateških dokumenata, te akcionih planova za njihovu provedbu.

Tokom sastanka istaknuto je i da Federalno ministarstvo ekonomiju brige i programe kroz koje se ona realizuje provodi u saradnji sa UNWOMEN Bosne i Hercegovine.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić boravi u New Yorku povodom obilježavanja Međunarodnog dana brige koji se obilježava u utorak, 31. oktobra, u sjedištu UN-a u New Yorku, gdje će tokom panela zajedno sa predstavnicima zemalja članica Alijanse predstaviti program ekonomije brige u Federaciji BiH. Tokom posjete New Yorku ministar Delić sastat će se s rukovodstvom UNWOMEN organizacije, šeficom odjela ekonomskog osnaživanja i drugim predstavnicima organizacije.

Copyright © 2019 by Web Made Sign. All rights reserved.