Stalna predstavnica Bosne i Hercegovine pri UN-u ambasadorica Mirsada Čolaković razgovarala sa srednjoškolcima iz Meksika koji su dio programa “National High School Model of United Nations (NHSMUN)”

1

Slika 1 od 4

Stalna predstavnica Bosne i Hercegovine pri UN-u, ambasadorica Mirsada Čolaković razgovarala je 5. marta 2015. godine u Stalnoj misiji Bosne i Hercegovine pri UN-u u New Yorku sa srednjoškolcima iz Meksika koji su dio programa “National High School Model of United Nations (NHSMUN)” i u simulaciji rada Ujedinjenih naroda su u ulozi predstavnika Bosne i Hercegovine.

Ambasadorica Čolaković je srednjoškolcima predstavila informacije o Bosni i Hercegovini, nakon čega je uslijedila zanimljiva diskusija o poštovanju ljudskih prava, ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini, kao i drugim pitanjima.

Copyright © 2019 by Web Made Sign. All rights reserved.