Stalna predstavnica Bosne i Hercegovine pri UN, ambasadorica Mirsada Čolaković govorila na Komitetu za borbu protiv terorizma Vijeća sigurnosti UN-a

Stalna predstavnica Bosne i Hercegovine pri UN, ambasadorica Mirsada Čolaković govorila na Komitetu za borbu protiv terorizma Vijeća sigurnosti UN-a

Na brifingu Nove inicijative u vezi stranih boraca – terorista koji je održan 19.06.2015. godine, u sjedištu UN-a, stalna predstavnica Bosne i Hercegovine pri UN-u, ambasadorica Mirsada Čolaković se obratila Komitetu za borbu protiv terorizma Vijeća sigurnosti UN-a. Ambasadorica Čolaković je u svom obraćanju rekla da Bosna i Hercegovina pridaje veliku važnost pitanjima nasilnog ekstremizma i radikalizaciji koja vodi u terorizam. Ambasadorica je istakla da Bosna i Hercegovina predsjedava Vijećem Evrope i pozdravila korake koje Vijeće Evrope poduzima u borbi protiv ove globalne prijetnje. Istakla je da će Bosna i Hercegovina i dalje učestvovati kolektivnim naporima UN-a u sprječavanju i borbi protiv terorizma i preduzimati sve potrebne mjere da bi implementirala odredbe rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 2178 (2014).

Uvodna izlaganja imali su stalna predstavnica Litvanije pri UN, ambasadorica Raimonda Murmokaitey u svojstvu predsjedavajućeg Komiteta, zamjenik Generalnog sekretara UN-a Jan Eliasson i generalni sekretar Vijeća Evrope Thorbjørn Jagland.

Copyright © 2019 by Web Made Sign. All rights reserved.