Stalna predstavnica BiH pri UN-u ambasadorica Mirsada Čolaković sastala se sa delegacijom Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH


 

U okviru posjete delegacije Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH Odjelu za mirovne operacije UN-a od 7. do 13. decembra 2014. godine, stalna predstavnica BiH pri UN-u ambasadorica Mirsada Čolaković se više puta sastala sa delegacijom, a na sastanku 11. decembra 2014. godine, u Stalnoj misiji BiH pri UN u New Yorku, razmjenjena su mišljenja o rezultatima posjete.

Ambasadorica Čolaković je ocijenila posjetu vrlo pozitivno i konstatovala da je učešću bh. vojnih lica i policajaca u mirovnim operacijama UN-a pozitivna priča iz Bosne i Hercegovine koja zaslužuje veću pažnju javnosti.

Brigadir Siniša Ostojić, koji je bio i vođa delegacije se zahvalio ambasadorici Čolaković i osoblju Stalne misije BiH pri UN-u na uspješno organizovanoj posjeti i ukazao na međunarodne i domaće uslove za podršku održanju mira, dok je brigadir Jasmin Čajić predstavio rad Centra za obuku za operacije podrške miru. Sagovornici su se složili da saradnju Bosne i Hercegovine i UN-a treba proširivati i jačati i u oblasti operacija održavanja mira. Konstatovano je da je izuzetno značajno za saradnju Bosne i Hercegovine i UN-a imenovati vojnog savjetnika u Stalnoj misiji BiH pri UN-u New Yorku, što je preduslov za razvoj saradnje u okviru planiranja, obuke i opremanja pripadnika Oružanih snaga BiH za učešće u operacijama očuvanja mira UN-a.

Tokom posjete delegacija se susrela sa visokim zvaničnicima UN-a zaduženim za operacije očuvanja mira: generalnim podsekretarom za operacije očuvanja mira UN, gosp. Herve Ladsousom, pomoćnikom Generalnog sekretara za operacije Edmond Muletom, vojnim savjetnikom generalnog sekretara general pukovnikom Ahmedom Maqsoodijem, vršiocem dužnosti pomoćnika Generalnog sekretara za podršku na terenu Rudijem Sanchezom, direktorom Odjela za politiku, evaluaciju i obuku, Davidom Haerijem i zamjenikom direktora Odjeljenja za generisanje snaga Gerardom Hauyem, šefom odjela Integrisanih usluga za obuku, kao i sa vojnim savjetnicima SAD-a, Danske, Švedske i Norveške pri UN-u, te predstavnicima Instituta za operacije očuvanja mira i operacije stabilnosti SAD.

Copyright © 2019 by Web Made Sign. All rights reserved.