Plenarna Sjednici Trećeg Komiteta Generalne Skupštine UN U Okviru Debate Posvećene Zaštiti Prava Djece

Stalni predstavnik Bosne i Hercegovine pri UN, ambassador Sven Alkalaj obratio se na plenarnoj sjednici Trećeg komiteta Generalne skupštine UN u okviru debate posvećene zaštiti prava djece.
Tom prigodom je naglasio punu posvećenost Bosne i Hercegovine implementaciji Konvencije o pravu djeteta, kao i immplementaciji sva tri opcionalna protokola uz Konvenciju, čija je BiH potpisnica. Podrškom globalnom apelu “Svako pravo za svako dijete” BiH je reafirmirala punu realizaciju principa Konvencije o pravu djeteta, naglasio je izmedju ostalog ambassador Alkalaj.

 

alkalaj-3c-2

Slika 1 od 3

Copyright © 2019 by Web Made Sign. All rights reserved.