Stalna predstavnica Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama u New Yorku, ambasadorica Mirsada Čolaković susrela se sa ambasadoricom Samanthom Power, stalnom predstavnicom Sjedinjenih Američkih Država pri Ujedinjenim nacijama

Stalna predstavnica Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama u New Yorku, ambasadorica Mirsada Čolaković susrela se 26.11.2014. godine sa ambasadoricom Samanthom Power, stalnom predstavnicom Sjedinjenih Američkih Država pri Ujedinjenim nacijama. Sastanak je održan u prostorijama Stalne misije BiH pri UN.

Na sastanku je razgovarano o trenutnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, prilikom kojeg je ambasadorica Power iskazala interes za aktuelni razvoj situacije u našoj zemlji u pogledu implementacije izbornih rezultata, te izrazila podršku što skorijem formiranju vlasti na svim nivoima, u cilju uspostave kapaciteti za efikasno funkcionisanje zakonodavne i izvršne vlasti Bosne i Hercegovine na ekonomskom i socijalnom planu.

Ambasadorica Čolaković informisala je o izbornim rezultatima u Bosni i Hercegovini i postizbornim aktivnostima, te informisala o opredijeljenosti novoizabranih članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine za nastavak i intenziviranje postojeće dobre saradnje izmedju dvije zemlje.

Obostrano je izraženo zadovoljstvo vrlo uspješnom saradnjom, koja postoji na svim razinama između stalnih misija BiH i SAD u New Yorku. Ambasadorica Power se sa posebnim simpatijama interesirala za napredak postignut u BiH u procesu povratka povjerenja i pomirenja, te napomenula da je i sama sudjelovala u nekoliko projekata u BiH 90-tih godina. Također je najavila da se nada skorom dolasku u Bosnu i Hercegovinu.

U nastavku razgovora ambasadorica Power je iznijela prioritete svoje zemlje iz domena djelovanja Ujedinjenih nacija, posebno u pogledu izazova povezanih sa očuvanjem globalnog mira i sigurnosti, kao i zaštite ljudskih prava, te je istaklnula važnost saradnje svih članica UN-a u ovom domenu.

Copyright © 2019 by Web Made Sign. All rights reserved.