Stalna predstavnica BiH pri UN-u ambasadorica Mirsada Čolaković sastala se sa general pukovnikom Antom Jelečem, načelnikom združenog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine

[Not a valid template]Stalna predstavnica BiH pri UN-u, ambasadorica Mirsada Čolaković imala je 26.03.2015. godine sastanak u Stalnoj misiji BiH pri UN-u sa general pukovnikom Antom Jelečem, načelnikom združenog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Ambasadorica Čolaković je govorila o poziciji Bosne i Hercegovine u UN-u i aktivnostima koje u tom smislu ima Stalna misija BiH pri UN u New Yorku. Ocijenila je vrlo pozitivno dosadašnje učešće bh. vojnih lica i policajaca u mirovnim operacijama UN-a. Izrazila je nadu da će ovo učešće biti nastavljeno i prošireno, te ukazala da ovakva pozitivna priča sigurno zavrjeđuje veću pažnju javnosti. Ambasadorica Čolaković je izrazila nadu da će učešće bh. vojnika i policajaca pratiti i diplomatska podrška u smislu pokrivanja zemalja u kojima su vojnici i policajci iy Bosne i Hercegovine raspoređeni.

General pukovnik Jeleč, koji je bio i vođa delegacije, zahvalio se ambasadorici Čolaković i osoblju Stalne misije BiH pri UN-u na uspješno organizovanoj posjeti. Istakao je važnost regionalne saradnje u vojnim pitanjima, posebno naglasivši napredak u saradnji u oblasti informacionih tehnologija i obrazovanja. Ukazao je na važnost Konferencije šefova oružanih snaga na kojoj će delegacija učestvovati 27.03.2015. godine, a koja je prva konferencija ovakve vrste na samo u okviru UN-a, nego u dosadašnjoj historiji čovječanstva. General pukovnik Jelač je ocjenio da bi bilo izuzetno značajno za saradnju Bosne i Hercegovine i UN-a da se imenuje vojni savjetnik u Stalnoj misiji BiH pri UN-u New Yorku.

Delegacija Bosne i Hercegovine će učestvovati na Konferenciji šefova oružanih snaga, koja će se 26. i 27. marta održati u sjedištu UN-a u New Yorku i koja je prva konferencija ovakve vrste u historiji.

Copyright © 2019 by Web Made Sign. All rights reserved.