Sastanak Stalne predstavnice BiH pri UN-u ambasadorice Mirsade Čolaković sa glavnim tužiocem Međunarodnog residualnog mehanizma za krivične tribunale za bivšu Jugoslaviju i Ruandu Hassanom Bubcarom Jallowom

Stalna predstavnica Bosne i Hercegovine pri UN-u ambasadorica Mirsada Čolaković sastala se sa glavnim tužiocem Međunarodnog rezidualnog mehanizma Hassanom Bubcarom Jallowom, 4. juna 2014. godine u Stalnoj misiji BiH pri UN-u u New Yorku.

Razgovarano je o aktivnostima na okončanju i nastavku rada (ICTY), putem Međunarodnog rezidualnog mehanizma. Ambasadorica Čolaković je ukazala na važnost uspješnog okončanja rada međunarodnih tribunala za bivšu Jugoslaviju i Ruandu, te je izrazila uvjerenje da će se ostvariti dobra saradnja između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog rezidualnog mehanizma, kao što postoji dobra saradnja između Bosne i Hercegovine sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u Haagu.

Glavni tužilac Jallow je govorio o organizaciji i radu Međunarodnog rezidualnog mehanizma, rekavši da će u narednom periodu posjetiti Bosnu i Hercegovinu.

statement 5

Copyright © 2019 by Web Made Sign. All rights reserved.