Sastanak Stalne predstavnice BiH pri UN-u, ambasadorice Mirsade Čolaković sa glavnim tužiocem Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Serge Brammertz-om

Sastanak Stalne predstavnice BiH pri UN-u, ambasadorice Mirsade Čolaković sa glavnim tužiocem Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Serge Brammertz-om

Stalna predstavnica BiH pri UN-u ambasadorica Mirsada Čolaković se sastala 1. juna 2015. godine, u sjedištu UN-a u New Yorku, sa glavnim tužiocem Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), Serge Brammertz-om. Na sastanku je razgovarano o redovnom izvještaju ICTY, koji će biti podnesen na debati Vijeća sigurnosti UN-a, 3. juna 2015. godine.

Glavni tužilac Brammertz je upoznao ambasadoricu Čolaković sa najnovijim aktivnostima Tužilaštva ICTY-a i rekao da postoji napredak u radu tužilaštava u Bosni i Hercegovini u pogledu procesuiranja ratnih zločina, ali je u izvještajnom periodu napravljen mali napredak u pogledu procesuiranja slučajeva kategorije II. Nastavljaju se i kašnjenja u implementaciji Državne strategije za procesuiranje ratnih zločina. Konstatovano je da su zdravstveno stanje optuženih i odlazak iskusnog administrativnog osoblja najveći izazovi s kojima se Tribunal suočava, te da treba poduzimati sve aktivnosti u skladu sa najboljom pravosudnom praksom da bi se dugogodišnji sudski procesi pred Tribunalom završili pravosnažnim presudama.

Copyright © 2019 by Web Made Sign. All rights reserved.