Negativnim Implikacijama Povodom Najave Republike Hrvatske Da Izgradi Odlagalište Nuklearnog Otpada

Dana, 22.10.2019. godine na sastanku VI Komiteta Generalne skupštine UN održana je rasprava o temi: Razmatranje prevencije prekogranične štete od opasnih aktivnosti i raspodjela gubitaka zbog takvih šteta
U diskusiji je, između ostalih, učestvovao i Marinko Avramović, savjetnik u Stalnoj misiji BiH pri UN, koji je govorio o mogućim negativnim implikacijama povodom najave Republike Hrvatske da izgradi odlagalište nuklearnog otpada iz Nuklearne elektrane Krško u neposrednoj blizini granice BiH. U vezi s tim, naglasio je da bi izgradnja skladišta nukleadrnog otpada na pomenutoj lokaciji ugrozila bezbjedan život lokalnog stanovništva, ali bi bila i povreda Rezolucije GS UN 62/68 usvojene 06.12.2007. godine.

IMG_55121-e1572303350672

Slika 1 od 2

Copyright © 2019 by Web Made Sign. All rights reserved.