Uspostava diplomatskih odnosa sa državama članicama Ujedinjenih naroda:

[tribulant_slideshow gallery_id=”11”]

 

Budući da je sjedište Ujedinjenih naroda jedina globalna organizacija koja ima stalne misije svih država članica, Stalna misija Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim narodima New York igra značajnu ulogu u uspostavi diplomatskih odnosa sa državama članicama UN-a.
Bosna i Hercegovina ima uspostavljene diplomatske odnose sa 172 države članice UN-a.

  • 2014. godina:

6. mart 2014.: Komonvelt Dominika
6.marta 2014.godine Bosna i Hercegovina je službeno uspostavila diplomatske odnose sa Dominikom. Zajednički Kominike o uspostavi diplomatskih odnosa u ime Bosne i Hercegovine je potpisala salna predstavnica BiH pri UN-u, ambasadorica Mirsada Čolaković, dok je isti u ime Dominike potpisao ambasador Vince Henderson, stalni predstavnik te države pri Ujedinjenim narodima.
Na ceremoniji potpisivanja, koja je upriličena u prostorijama Stalne misije Bosne i Hercegovine pri UN-u, stalni predstavnik Dominike se posebno zahvalio ambasadorici Čolaković za pokretanje inicijative za ozvaničenje diplomatskih odnosa, te izrazio uvjerenje da je to samo prvi korak u jačanju trajnih prijateljskih odnosa.

Ceremonija potpisivanja u prostorijama Stalne misije Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim narodima, New York
NJ.E. Vince Henderson i NJ.E. Mirsada Čolaković

  • 4 juni 2014.: Republika Sejšeli:

U prostorijama Stalne misije Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim narodima u New Yorku je 4. juna 2014.godine održana ceremonija službene uspostave diplomatskih odnosa izmedju Bosne i Hercegovine i Republike Sejšeli.
Zajednički kominike o uspostavi diplomatskih odnosa u ime Bosne i Hercegovine je potpisala ambasadorica Mirsada Čolaković, stalna predstavnica pri UN-u, dok je zvanični potpisnik u ime Sejšela bila ambasadorica Marie Louise Potter, stalna predstavnica te države pri UN-u.
Uspostavom diplomatskih odnosa otvaraju se nove mogućnosti za unaprjedjenje i jačanje prijateljskih odnosa i suradnje u svim oblastima, uz poštovanje principa utemeljenih u Povelji Ujedinjenih naroda i medjunarodnom pravu.
Ambasadorica Potter izrazila je solidarnost gradjana Sejšela sa Bosnom i Hercegovinom u povodu nedavnih poplava i prirodne katastrofe koja je zadesila Bosnu i Hercegovinu u maju 2014.godine.
Ambasadorice su razmijenile mišljenja o potencijalima za jačanje suradnje izmedju dvije države, posebno u oblasti trgovine i turizma. Na sastanku je stalna predstavnica Sejšela inicirala potpisivanje Sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i Sporazuma o suradnji u zračnom prometu.
Dvije države su se složile da nastave suradnju i na multilateralnom planu u pitanjima od globalnog i zajedničkog interesa.

Ceremonija potpisivanja u prostorijama Stalne misije Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim narodima, New York
NJ.E. Marie Louise Potter i NJ.E. Mirsada Čolaković

2013. godina:

  • 13 februar 2013:  Republika Gana

Ceremonija potpisivanja u prostorijama Stalne misije Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim narodima, New York;
NJ.E. Ken Kanda i NJ.E. Mirsada Čolaković

  • 15 april 2013: Sveta Lucija:

Ceremonija potpisivanja u prostorijama Stalne misije Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim narodima, New York;
NJ.E. Menissa Rambally i NJ.E. Mirsada Čolaković

  • 9 maj 2013:  Republika Gajana:

Ceremonija potpisivanja u prostorijama Stalne misije Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim narodima, New York;
NJ.E. George W. Talbot i NJ.E. Mirsada Čolaković

  • 17 oktobar 2013: Republika Ruanda

Ceremonija potpisivanja u prostorijama Stalne misije Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim narodima, New York;
NJ.E. Eugène-Richard Gasana i NJ.E. Mirsada Čolaković