Ministarska konferencija na temu ”Jedinstvene sposobnosti, učinak i zaštita u mirovnim operacijama Ujedinjenih nacija

U sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku je dana 29.03.2019.godine održana Ministarska konferencija na temu ”Jedinstvene sposobnosti, učinak i zaštita u mirovnim operacijama Ujedinjenih nacija (2019 United Nations u Peacekeeping Ministerial on Uniformed Capabilities, Performance and Protection)“.Ministarsku konferenciju je otvorio Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres a u toku konferencije se obratila i specijalni izaslanik UNHCR -a Angelina Jolie.

U radu konferencije je učestvovala delegacija Bosne i Hercegovine na čelu sa Ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igorom Crnadkom, koji se obratio na konferenciji i zvanično deklarisao odlučnost Bosne i Hercegovine da se aktivnije uključi i ponudi sopstvene trening kapacitete Ujedinjenim nacijama, i to:

• Centar za obuku za operacije podrške miru
a) Kurs rodne ravnopravnosti u mirovnim operacijama (Utility of Gender in PSO);
b) Kurs zaštite civila u mirovnim operacijama (Tactical Protection of Civilians in PSO);
c) Kurs štabnih oficira (UN Staff Officers Course);
d) Kurs vojnih eksperata (UN Military Experts on Mission Course);
e) Kurs UN Policije (UN Police Course);

• Centar za protivminsko djelovanje i uništavanje NUS
a) Kurs za izviđače eksplozivnih sredstava (Explosive Ordnance Reconnaisance – EOR);

• Deminerski bataljon OS BiH
a) Izvođenje EOD obuke (Explosive Ordnanace Disposal – EOD);

Pored ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine u sastavu delegacije su se nalazili pomoćnik ministra odbrane za međunarodnu saradnju Zoran Šajinović, otpravnik poslova u Stalnoj misiji BiH pri UN Šejla Đurbuzović, vojni savjetnik u Stalnoj misiji BiH pri UN brigadir Jasmin Katica i savjetnica u kabinetu Ministra vanjskih poslova BiH Milica Šupić.

Copyright © 2019 by Web Made Sign. All rights reserved.