INFORMACIJA

U periodu od 05.02. do 07.02.2019. godine u Ottawi, glavnom gradu Kanade, održana je Međunarodna radionica na temu „Implementacijske smjernice za primjenu Vankuverskih principa“. Međunarodna radionica je bila fokusirana na izradu Implementacijskih smjernica za primjenu Vankuverskih principa u cilju pomoći zemljama članicama UN da ove principe pretoče u adekvatne mjere i postupke u kontekstu upotrebe u mirovnim operacijama UN.

U radu radionice je kao predstavnik Bosne i Hercegovine učestvovao brigadir Jasmin Katica, Vojni savjetnik u Stalnoj misiji Bosne i Hercegovine pri UN-u u Njujorku.

Vankuverski principi su inicirani 15 novembra 2017. godine, neobavezujući su za zemlje članice i odnose se na zaštitu i prevencijuregrutiranja djece od različitihoružanih snaga i naoružanih grupa u toku vođenja mirovnih operacija UN. Struktuiraneoko 17 Vankuverskih principa Implementacijske smjernice predstavljaju strateške smjernice koje imaju za cilj da osiguraju praktične informacije kako implementirati svaki od ovih principa.

Copyright © 2019 by Web Made Sign. All rights reserved.