INFORMACIJA

Pripremna konferencija Ujedinjenih nacija na temu: Izgradnja obuke i kapaciteta u mirovnim operacijama UN je održana 10. i 11. decembra 2018. godine u Montevideu, glavnom gradu Urugvaja.

U radu pripremne konferencije u Urugvaju je kao predstavnik Bosne i Hercegovine učestvovao brigadir Jasmin Katica, Vojni savjetnik u Stalnoj misiji Bosne i Hercegovine pri UN-u u Njujorku.

Na konferenciji je predstavljen zvaničan prijedlog Bosne i Hercegovine u cilju jačanja trening kapaciteta Ujedinjenih nacija i predstavljaće zvaničnu ponudu države Bosne i Hercegovine na glavnoj Ministarskoj konferenciji UN, koja će biti održana u Njujorku 29. marta 2019. godine.

Copyright © 2019 by Web Made Sign. All rights reserved.