Šef delegacije Europske Unije pri UN u Njujorku, ambasador Joȃo Vale de Almeida primio je 31. listopada o.g. u nastupnu posjetu Stalnog predstavnika BiH, ambasadora Ivicu Dronjića

Šef delegacije Europske Unije pri UN u Njujorku, ambasador Joȃo Vale de Almeida primio je 31. listopada o.g. u nastupnu posjetu Stalnog predstavnika BiH, ambasadora Ivicu Dronjića, i s njim se zadržao u dužem prijateljskom razgovoru. Razmatrali su situaciju u BiH u svjetlu nedavno održanih općih izbora, kao i teme u svezi sa procesom približavanja Bosne i Hercegovine Europskoj Uniji.

Copyright © 2019 by Web Made Sign. All rights reserved.