Ambassador Ivica Dronjić sastao se sa Stalnim predstavnikom Rumunije, Dr. Ion Đingom

Stalni predstavnik BiH pri UN ambassador Ivica Dronjić sastao se sa Stalnim predstavnikom Rumunije, Dr. Ion Đingom, 09.01.2019. godine u Stalnoj misiji BiH pri UN u Njujorku. Tom prilikom razgovarali su o kandidaturi Rumunije za nestalnu članicu Vijeća sigurnosti UN za period 2020-2021 godine, o predsjedavanju EU koje je Rumunija preuzela 01. Januara ove godine, kao i o političkoj situaciji u dvjema zemljama.

Copyright © 2019 by Web Made Sign. All rights reserved.