52. засједању Комисије за популацију и развој

На 52. засједању Комисије за популацију и развој која је одржана у сједишту Уједињених нација у Њујорку од 1. до 5. априла 2019. године Њ.Е. Милош Прица, амбасадор at large и копредсједавајући Радне групе Босне иХерцеговинеза одрживи развој у свом излагању је нагласио да је Босна и Херцеговина отпочела припреме за Одрживе развојне циљеве (SDGs), Агенду 2030, на свеобухватан начин. Истако је одређен број изазова са којима се Босна и Херцеговина суочава у погледу популације и развоја а који се не резликују од других земаља региона и пренио увјерење представника институција БиХ да ће се кроз свеобухватну имплементацију Агенде 2030 ситуација у проблематичним областима, као што је демографска ситуација, моћи поправити. Даље је указао на потребе најугроженијих група као што су особе са инвалидитетом, становници удаљених руралних насеља посебно жене и дјеца као и Рома популација, наглашавајући да ће се овим групама посветити посебна пажња. На крају амбасадор Прица је најавио да ће БиХ презентовати свој извјештај на добровољној бази о имплементацији SDGs на састанку на високом нивоу Форума за популацију који ће се одржати у јулу 2019. године.

Copyright © 2019 by Web Made Sign. All rights reserved.