Generalni sekretar na zajedničkoj fotografiji sa Vijećem sigurnosti UN-a

Ki-moon na zajedničkoj fotografiji sa zamjenicima stalnih predstavnika zemalja članica Vijeća sigurnosti. Sa lijeva: Fernando …

Copyright © 2019 by Web Made Sign. All rights reserved.