Stalni predstavnik Francuske pri UN u Njujorku, ambasador François Delattre primio je 22. listopada o.g. u nastupnu posjetu Stalnog predstavnika BiH, ambasadora Ivicu Dronjića

Stalni predstavnik Francuske pri UN u Njujorku, ambasador François Delattre primio je 22. listopada o.g. u nastupnu posjetu Stalnog predstavnika BiH, ambasadora Ivicu Dronjića, i s njim se zadržao u dužem prijateljskom razgovoru. Razmatrali su situaciju u BiH u svjetlu nedavno održanih općih izbora, kao i teme iz nadležnosti Vijeća sigurnosti UN, kojeg je Francuska stalna članica.

Copyright © 2019 by Web Made Sign. All rights reserved.