Sastanak Stalne predstavnice BiH pri UN-u ambasadorice Mirsade Čolaković sa glavnim tužiocem Međunarodnog residualnog mehanizma za krivične tribunale za bivšu Jugoslaviju i Ruandu Hassanom Bubcarom Jallowom

  • Ambassador Mirsada Čolaković, Permanent Representative of Bosnia and Herzegovina to the United Nations met with the Prosecutor for the Mechanism for International Criminal Tribunals for former Yugoslavia and Rwanda, Hassanom Bubcarom Jallowon
  • Ambassador Mirsada Čolaković, Permanent Representative of Bosnia and Herzegovina to the United Nations met with the Prosecutor for the Mechanism for International Criminal Tribunals for former Yugoslavia and Rwanda, Hassanom Bubcarom Jallowon

Ambassador Mirsada Čolaković, Permanent Representative of Bosnia and Herzegovina to the United Nations met with the Prosecutor for the Mechanism for International Criminal Tribunals for former Yugoslavia and Rwanda, Hassanom Bubcarom Jallowon

Stalna predstavnica Bosne i Hercegovine pri UN-u ambasadorica Mirsada Čolaković sastala se sa glavnim tužiocem Međunarodnog rezidualnog mehanizma Hassanom Bubcarom Jallowom, 4. juna 2014. godine u Stalnoj misiji BiH pri UN-u u New Yorku.

Razgovarano je o aktivnostima na okončanju i nastavku rada (ICTY), putem Međunarodnog rezidualnog mehanizma. Ambasadorica Čolaković je ukazala na važnost uspješnog okončanja rada međunarodnih tribunala za bivšu Jugoslaviju i Ruandu, te je izrazila uvjerenje da će se ostvariti dobra saradnja između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog rezidualnog mehanizma, kao što postoji dobra saradnja između Bosne i Hercegovine sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u Haagu.

Glavni tužilac Jallow je govorio o organizaciji i radu Međunarodnog rezidualnog mehanizma, rekavši da će u narednom periodu posjetiti Bosnu i Hercegovinu.

statement 5

You may also like...