• Datum: 12.05.2015Statement_12.05.2015

  Događaj: Vijeće Sigurnosti UN-a, 7440. sastanak Vijeća Sigurnosti na temu:
  “Situacija u Bosni i Hercegovini”

  Izjava: NJ.E. Mirsada Čolaković, Ambasadorica, stalna predstavnica BiH pri UN

  Minuta: 1:28:00

   


   

  Datum 30.04.201530.04.2015_300x200

  Događaj:  Pregledna konferencija država članica o implementaciji Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja.

  Izjava:  Mirza Pašić, savjetnik

  Minuta: 1:17:00

   

   


  Datum: 23.02.2015statement_23.02.2015_300x200

  Događaj: UN Vijeće Sigurnosti, 23. februar 2015, 7389. sastanak Vijeća Sigurnosti,

  “Održavanje međunarodnog mira i sigurnosti: Refleksije historije ponovo potvrđuju predanost ciljevima i načelima Povelje Ujedinjenih naroda”

  Izjava: Nj.E.  Mirsada Čolaković, Ambasadorica, stalna predstavnica BiH pri UN

  Minuta: 1:26:00

   


 • Datum: 11.11.2014.statement_11.11.2014

  Događaj: 7308. sastanak Vijeća Sigurnosti UN-a  na temu  “Situacija u Bosni i Hercegovini”

  Izjava:  Nj.E.  Mirsada Čolaković, Ambasadorica, stalna predstavnica BiH pri UN

  Minuta: 1:27:00

   

   


  Datum: 22.10.2014statement_22.10.2014

  Događaj: 69. Treći komitet Generalne skupštine UN-a,
  Dijalog Trećeg Komiteta sa visokim predstavnikom UN-a za ljudska prava

  Izjava:  Nj.E.  Mirsada Čolaković, Ambasadorica, stalna predstavnica BiH pri UN

  Minuta: 0:47:00

   


  Datum: 16.10.2014

  statement_16.10.2014

  Događaj: 69. Treći komitet Generalne skupštine UN-a,

  Predmet agende 64 – Promocija i zaštita prava djece

  Izjava: Gđa. Dragana Anđelić, Ministar-Savjetnik, zamjenica stalne predstavnice,

  Minuta: 0:47:00

   

   


  Datum: 14.10.2014

  statement_14.10.2014

  Događaj: 69. Treći komitet Generalne skupštine UN-a,

  Predmet agende 27 – Napredak žena
  Izjava:  Nj.E.  Mirsada Čolaković, Ambasadorica, stalna predstavnica BiH pri UN

  Minuta: 1:03:00

   


  Datum: 13.10.2014

  statement_13.10.2014

  Događaj: Generalna skupština UN-a,

  Godišnji izvještaji ICTR-a I ICTY-a
  Izjava:  Gđa. Dragana Anđelić, Ministar-Savjetnik, zamjenica stalne predstavnice

  Minuta: 1:12:00

   


  Datum: 10.09.2014statement_10.09.2014

  Događaj: Izvršni odbor UNICEF-a,

  Nacrti dokumenata programa država: Centralna i istočna Evropa i zajednica nezavisnih država (E/ICEF/2014/P/L.12) Latinska Amerika i Karibi (E/ICEF/2014/P/L.13, E/ICEF/2014/P/L.14 and E/ICEF/2014/P/L.15)

  Izjava:  Nj.E.  Mirsada Čolaković, Ambasadorica, stalna predstavnica BiH pri UN

  Minuta: 0:27:00


  Datum: 08.09.2014statement_08.09.2014

  Događaj: Vijeće sigurnosti UN-a,

  Izvještaj Generalnog sekretara o djeci i oružanim konfliktima, Vijeće sigurnosti, 7259. sastanak

  Izjava:  Nj.E.  Mirsada Čolaković, Ambasadorica, stalna predstavnica BiH pri UN

  Minuta: 1:09:00

   


  Datum: 05.09.2014statement_05.09.2014

  Događaj: Izvršni odbor UNFPA-a,

  Razvojni program, Populacijski fond UN-a i druga redovna sjednica Kancelarije UN-a za projektne usluge 2014.

  Izjava:  Nj.E.  Mirsada Čolaković, Ambasadorica, stalna predstavnica BiH pri UN

  Minuta: 1:38:00


   

  Datum: 03.09.2014statement_03.09.2014

  Događaj: Izvršni odbor UNDP-a,

  Razvojni program, Populacijski fond UN-a i druga redovna sjednica Kancelarije UN-a za projektne usluge 2014.

  Izjava: Gđa. Dragana Anđelić, Ministar-Savjetnik, zamjenica stalne predstavnice,

  Minuta: 1:13:00


   

  Datum: 25.06.2014statement_25.06.2014

  Događaj: ECOSOC,

  Generalni segment ECOSOC-a na temu jačanja koordinacije hitne humanitarne pomoći UN-a

  Izjava: Gđa. Dragana Anđelić, Ministar-Savjetnik, zamjenica stalne predstavnice

  Minuta: 2:10:00

   


  Datum: 12.06.2014

  statement_12.06.2014

  Događaj: Konferencija CRPD-a,
  7. Sjednica o Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom, Tema: Ugradnja Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom (CRPD) u Post-2015 razvojni plan

  Izjava: Gđa. Dragana Anđelić, Ministar-Savjetnik, zamjenica stalne predstavnice

  Minuta: 0:22:00

   


  Datum: 09.06.2014statement_09.06.2014

  Događaj: Debata Generalne skupštine UN-a na visokom nivou: Doprinos ljudskih prava i vladavine zakona u Post-2015         razvojnom planu

  Izjava: Dr Zlatko Lagumdžija, zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara i Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine,
  Minuta: 0:55:00

   


  Datum: 05.06.2014statement_05.06.2014

  Događaj: Vijeće sigurnosti UN-a,
  Debata Savjeta bezbjednosti UN-a o ICTY/ICTR

  Izjava: Gđa. Dragana Anđelić, Ministar-Savjetnik, zamjenica stalne predstavnice

  Minuta: 2:46:00

   


  Datum: 15.05.2014statement_15.05.2014

  Događaj: UN Security Council, 15 May 2014,
  UN Security Council – debate on Bosnia and Herzegovina (OHR Report)

  Izjava:  Nj.E.  Mirsada Čolaković, Ambasadorica, stalna predstavnica BiH pri UN

  Minuta: 0:02:00

   


  Datum: 07.03.2014statement_07.03.2014

  Događaj: UN Security Council, 7 March 2014,
  UN Security Council open debate Children and armed conflict

  Izjava:  Nj.E.  Mirsada Čolaković, Ambasadorica, stalna predstavnica BiH pri UN

  Minuta: 1:04:00

   


  Datum: 29.01.2014statement_29.01.2014

  Događaj: Vijeće sigurnosti UN-a,
  Otvorena debata Vijeća sigurnosti UN-a: “Rat, njegove lekcije, i potraga za trajnim mirom”

  Izjava:  Nj.E.  Mirsada Čolaković, Ambasadorica, stalna predstavnica BiH pri UN

  Minuta: 3:27:00

   


   

 • Datum: 05.12.2013statement_05.12.2013

  Događaj: Vijeće sigurnosti UN-a,
  Debata Vijeća sigurnosti o ICTY/ICTR

  Izjava:  Nj.E.  Mirsada Čolaković, Ambasadorica, stalna predstavnica BiH pri UN

  Minuta: 2:51:35

   


  Datum: 18.09.2013statement_18.09.2013

  Događaj: Vijeće sigurnosti UN-a,
  Debata Vijeća sigurnosti o ženama, vladavini prava i tranzicionoj pravdi u konfliktnim situacijama

  Izjava:  Nj.E.  Mirsada Čolaković, Ambasadorica, stalna predstavnica BiH pri UN

  Minuta: 2:12:00

   


   

  Datum: 16.09.2013. statement_16.09.2013

  Događaj:  68. Treći komitet Generalne skupštine UN-a,
  Komitet za društvena, socijalna i kulturološka pitanja: Napredak žena

  Izjava:  Gđa. Dragana Anđelić, Ministar-Savjetnik, zamjenica stalne predstavnice,

  Minuta: 0:46:00

   


   

  Datum: 14.09.2013statement_14.09.2013

  Događaj: Generalna skupština UN-a,

  ICTY 68th UNGA

  Izjava:  Nj.E.  Mirsada Čolaković, Ambasadorica, stalna predstavnica BiH pri UN

  Minuta: 1:00:00


  Datum: 03.09.2013statement_03.09.2013

  Događaj: Izvršni odbor UNICEF-a, Druga skupština izvršnog odbora UNICEF-a

  Izjava: Gđa. Dragana Anđelić, Ministar-Savjetnik, zamjenica stalne predstavnice

  Minuta:  0:52:00